ที่อยู่หน่วยงาน2019-01-31T08:22:17+00:00

ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน

เปิดดำเนินงาน  7  ตุลาคม  2517

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลังสวน  ตำบลปากน้ำหลังสวน  อำเภอ  หลังสวน จังหวัดชุมพร  มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

โทรศัพท์ 077-521-122  โทรสาร 077-521-130